All Kadra Kursy

Kamil Mrozek

WEBDESIGNER, SZKOLENIOWIEC, SPECJALISTA DS. KOMPETENCJI CYFROWYCH

szkoleniowiec kompetencji cyfrowych i tworzenia stron internetowych, absolwent #HSONM (High School of New Media) – pierwszej szkoły nowych mediów w Polsce. Ukończył także szkolenie Rachima Blaka – Social Media Ninja. W katowickiej firmie Netizens jako Menadżer Innowacji tworzył strategie oraz modele biznesowe dla nowoczesnych przedsięwzięć. W 2017 roku został finalistą konkursu Microsoft Imagine Cup.

Miłosz Wójcik

SZKOLENIOWIEC, SPECJALISTA DS. KOMPETENCJI CYFROWYCH

szkoleniowiec kompetencji cyfrowych, na co dzień odpowiada za projektowanie i wdrażanie chatbotów na Facebook’u dla wielu firm. W konkursie dla młodych start-upowców – Inno Katowice za pomysł aplikacji AR’owej nagrodzony I miejscem. Ukończył kurs w szkole High School of New Media i studiuje na Uniwersytecie ekonomicznym w Katowicach, na wydziale Ekonomii, Przedsiębiorczość i Finanse.

Mariola Fik

SZKOLENIOWIEC, SPECJALISTKA DS. KOMPETENCJI CYFROWYCH

z wykształcenia bibliotekarka, w praktyce edukatorka, trenerka Mistrzów Kodowania, Mobilna Doradczyni Programu Sektor 3.0 PAFW oraz członkini grupy Superbelfrzy MINI. W 2018 roku była jedną ze 100 osób wyróżnionych przez SPRUC za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych. W sumie na salach warsztatowych spędziła blisko 1000 godzin.

 

Rozwój Kompetencji Cyfrowych


W zainaugurowanym przez Facebooka programie „Rozwój Kompetencji Cyfrowych” 15 tysięcy młodych Polaków zostanie bezpłatnie przeszkolonych z cennych na rynku pracy umiejętności cyfrowych. Program jest ukierunkowany na wspieranie innowacyjnej gospodarki i realizowany przez Przestrzeń from Facebook we współpracy z lokalnymi partnerami. Poprzez stacjonarne szkolenia prowadzone w polskich miastach i dostosowane do regionalnych potrzeb, Facebook pomoże uczestnikom rozwijać ich umiejętności cyfrowe, a tym samym zwiększać możliwości na rynku pracy. Fundacja Media 3.0 jest jednym z partnerów w programie.

Szkolenia są skierowane do osób w wieku 18-30 lat, które niedawno weszły lub wchodzą na rynek pracy. To dla nas ważna grupa, ponieważ wg. badania Ipsos osób w Polsce w wieku 18-30:

 • Tylko 52% “uważa, że edukacja wyposażyła ich we właściwe umiejętności dla ich przyszłej kariery”;
 • Tylko 56% jest pewna swoich zawodowych perspektyw;
 • 48% wie jak dokonywać właściwych wyborów na ścieżce kariery;
 • 51% respondentów twierdzi, że ich edukacja nie zakończy się w momencie otrzymania dyplomu;
 • 79% spodziewa się zdobyć nowe umiejętności po zakończeniu formalnej edukacji.

Program “Rozwój Kompetencji Cyfrowych” jest odpowiedzią na te problemy. 

Moduły tematyczne szkoleń:

 • Bezpieczeństwo cyfrowe
 • Innowacje
 • Obecność w sieci
 • Marketing w mediach społecznościowych
 • Sztuczna Inteligencja
 • Świadoma analiza danych

Jeśli, jesteś przedstawicielem instytucji (domu kultury, szkoły, organizacji pozarządowej) i chciałbyś zorganizować w swoim mieście szkolenie – skontaktuj się z nami e-mailowo m.kamyk@media30.pl lub telefonicznie 733 347 283.

Jeśli chciałbyś wziąć udział w jednym ze szkoleń, sprawdź zakładkę Szkolenia.

Program został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.


Eksperci Programowania

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE RYBNICKIM

Wspólnie z Wyższą Szkołą Humanitas (lider projektu) oraz Stowarzyszeniem Komputer i Sprawy Szkoły (partner projektu) realizujemy innowacyjny projekt Eksperci programowania w podregionie rybnickim.

Projekt jest realizowany w 35 szkołach podstawowych w 11 gminach w podregionie rybnickim. Objętych wsparciem zostanie 155 nauczycieli i 2215 uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Przeprowadzonych zostanie 4650 godzin dodatkowych zajęć dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Dzieci poprzez zabawę będą uczyć się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr lub Baltie. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2.0 pozwolą w formie zabawy rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komutacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.

Zostanie przeprowadzonych 5361 godzin dydaktycznych szkoleń dla nauczycieli, w trakcie których zostaną oni przygotowani do prowadzenia zajęć z podstaw programowania, zdobędą umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej oraz otrzymają wsparcie profesjonalnych trenerów na każdym etapie wdrażania zajęć. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, taki jak tablety, maty edukacyjne, klocki LEGO WeDo 2.0 czy kamery USB.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez pozostawienie w placówkach po zakończeniu projektu całego sprzętu teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć.

Dofinansowanie: 1 699 978 ZŁ

Projekt „Eksperci Programowania w podregionie rybnickim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

 

 

 

 

TECH NGO

TECH NGO – ICT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

TECH NGO, czyli ICT dla organizacji pozarządowej to cykl spotkań skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych, w ramach którego co miesiąc będziemy w Lab-ie 3.0 na rybnickim kampusie akademickim dyskutować o nowych technologiach, które mogą usprawnić pracę w Waszej organizacji pozarządowej.

W ramach cyklu będziemy rozmawiać o rozwiązaniach technologicznych, które pomagają w pracy administracyjnej i zarządzaniu projektami, wykorzystaniu nowych technologii w promocji i marketingu, planowaniu, projektowaniu i wdrażaniu nowych usług. Cykl jest organizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach programu Nowe Technologie Lokalnie.

Relacje ze spotkań w ramach TECH NGO:

TECH NGO_POST

PARTNER

technologielokalnie

PATRONI MEDIALNI

ngopl

Ktorządzi.pl


[Uwaga! Serwis obecnie w trakcie przebudowy, z powodu braku dostępu do zewnętrznych baz danych (pracujemy od jakiegoś czasu nad własnymi bazami.] Ktorzadzi.pl to aplikacja webowa tworząca polską mapę władzy. Na serwisie wykorzystujemy oficjalne bazy danych pochodzące z takich źródeł jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczej, strona sejm.gov.pl. Nasze główne zbiory zasila serwis przeswietl.pl spółki Transparent Data, która udostępnia swe zasoby dla nas zupełnie non-profit. Dodatkowym źródłem są także dane gromadzone przez Fundację ePaństwo na serwisie mojepanstwo.pl. Aplikacja łączy te dane, tworząc powiązania pomiędzy osobami i organizacjami (z takich źródeł jak KRS pobieramy informacje, w jakim podmiocie dana osoba zasiada i jaka jest jej funkcja). Na serwisie wizualizowane są powiązania osób, czyli informacje, do jakich podmiotów dana osoba należy lub należała i następnie jakie inne osoby są powiązane z daną organizacją. Obecnie skupiamy się na danych wynikających z oficjalnych rejestrów jak KRS. Zamierzamy jednak w najbliższej przyszłości łączyć podmioty poprzez dodatkowe dane jak np. zawierane przez nie umowy. Oprócz automatycznego pobierania i łączenia danych, z naszymi wolontariuszami i współpracownikami poszukujemy wiarygodnych źródeł z informacjami, które mogą dokumentować powiązania pomiędzy danymi osobami. Dodatkowo w zakładce “W aparacie władzy” wyszukujemy zdjęć dokumentujących spotkania polityków i wpływowych osób oraz przedstawicieli organizacji. Na zdjęciu wyszukujemy konkretne osoby i tagujemy je.
Przejdź do narzędzia

Partnerzy


Client 1
Client 2
Client 3
Client 4

Akademia 3.0 – apki.org


Projekt apki.org prowadzony w ramach Akademii 3.0 to ogólnopolska szkoła programowania aplikacji społecznie użytecznych. Projekt rozpoczął się w maju 2015 r., do końca roku stworzymy 16 klubów Lab 3.0 w szkołach na terenie 10 województw. Kluby Lab 3.0 będą to miejsca prowadzone przez Edukatora (nauczyciela z danej szkoły), które zrzeszać będą grupy uczniów zainteresowanych programowaniem i tworzeniem aplikacji. Lab 3.0 będzie miejscem spotkań uczniów zainteresowanych nowymi technologiami ICT oraz aplikacjami mobilnymi. Uczniowie nie tylko będą uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez edukatorów, ale także poznawać będą praktyczne zastosowanie umiejętności programistycznych, dzięki tworzeniu aplikacji. Wszystkie “laby” będą miały jednocześnie możliwość współpracy i wymieniania się wiedzą, dzięki platformie apki.org.

Zobacz nasz serwis!

PARTNERZY STRATEGICZNI

MAC
HackerEarth
CodeWeek


PATRONI MEDIALNI

Magazyn programista
Cogito
Belfer
KS

Apki.org

Czerwionka-Leszczyny+

Aplikacja mobilna obecnie na system Android służąca poprawieniu komunikacji na linii urzędnik-obywatel w gminie Czerwionka-Leszczyny (woj. śląskie). Narzędzie umożliwia zgłaszanie problemów mieszkańców, które bezpośrednio trafiają do konkretnych wydziałów urzędu np. awarie kanalizacji, zniszczone ławki, czy niezadbane parki. Użytkownik w kilku krokach może zrobić zdjęcia, dodać opis, zaznaczyć na mapie i wysłać swoje zgłoszenie, które następnie trafia do konkretnego wydziału. Aplikacja umożliwia jednoczenie wysyłanie informacji także z urzędu do mieszkańców poprzez panel administracyjny online. Narzędzie jest przygotowane na obsługiwanie także wysyłania informacji z urzędu do wybranych użytkowników, dzięki temu każdy może wybrać, które informacje go interesują, zaś urzędnik może dotrzeć do określonej grupy np. ochotniczych straży pożarnych lub klubów sportowych. Narzędzie zostało stworzone w partnerstwie z Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Przejdź do narzędzia
[/ut_one_half]

Aplikacja parlament

Ktorządzi.pl


Wykorzystując bazy danych publicznych i oficjalne rejestry, prześwietlamy życie publiczne w Polsce. Naszym celem jest zwiększenie transparentności władzy na ile to możliwe. Nie piętnujemy i nie oceniamy, chcemy jedynie, aby grupy interesów były jasno określone, a proces stanowienia prawa przejrzysty. Na obecnym etapie skupiamy się na zbieraniu danych i ich przetwarzaniu. Na serwisie ktorzadzi.pl wizualizujemy relacje osób oraz podmiotów biorących udział w życiu politycznym. Rozpoczęliśmy od prześwietlania posłów RP. Nasze bazy opieramy na oficjalnych danych z Krajowego Rejestru Sądowego czy Urzędu Zamówień Publicznych. Stale pracujemy nad dodatkowymi funkcjami serwisu oraz tworzymy kolejne aplikacje ułatwiające prześwietlanie powiązań w świecie polityki i biznesu. Projekt został dofinansowany w ramach programu “Obywatele dla demokracji” Fundacji im. Stefana Batorego. Obecnie serwis jest w trakcie przebudowy

Przejdź do projektu

 

Partnerzy

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4

Wspieraja nas