All Kadra Kursy

Datablog.pl


Datablog.pl jest pierwszym w Polsce serwisem opartym o dziennikarstwo danych. Szukamy historii ukrytych w liczbach. Piszemy na wszystkie tematy, ale skupiamy się głównie na przetwarzaniu danych publicznych, starając się śledzić życie polityczne. Zbieramy dane, analizujemy je, wizualizujemy i opisujemy. Naszą ideą jest też popularyzacja dziennikarstwa danych, dlatego publikujemy także liczne kursy z dziedziny data journalism. Wizualizacja danych to dla nas naturalna metoda opowiadania historii. Pozwala zrozumieć złożone problemy i w szybki sposób przedstawić to, co niewidoczne na pierwszy rzut oka. Liczby bez kontekstu pozostają jednak tylko liczbami, dlatego dużą wagę przywiązujemy nie tylko do samych wizualizacji, ale również do tekstu. Przykład? Niestandardowy sposób wizualizacji danych dotyczących samobójstw pozwolił nam zaobserwować trendy niewidoczne na prostych wykresach.

Przejdź do projektu

 

Partnerzy

 

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4

inForm


Projekt/idea, który rozpoczął się na pierwszym hackathonie dziennikarskim w Polsce, na który zostaliśmy zaproszeni w 2014 roku. W składzie Łukasz Żyła, Wojciech Franke oraz Marcin Nowicki z Noviki Studio powołaliśmy do życia efemeryczną ideę InForm. To czym jest lub potencjalnie może być InForm wykluwało się podczas trzech dni hackathonu w siedzibie Gazety Wyborczej. Tak narodziła się idea/projekt artyzmu w mediach. W Polsce nie doczekano się jeszcze w wydawnictwach takich stanowisk jak “Artist in residence” jak ma to miejsce choćby w New York Times. Mamy więc zamiar działać na rzecz większej swobody artystycznej informacji 🙂
Efekty naszej pracy możecie zobaczyć tutaj:


Otwórz strone

 

otworzstrone

W ramach projektu Otwórzstrone prowadzimy działania uświadamiające jak ważną kwestią jest dostępność narzędzi internetowych. Obecnie przyjętym standardem regulującym zasady dostępności stron internetowych jest WCAG 2.0. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności zobowiązało podmioty realizujące zadania publiczne do dostosowania swoich serwisów internetowych do tego standardu w kategorii AA. W ramach naszej działalności dostosowujemy strony internetowe każdego podmiotu, który zdecyduje się poprawić swą dostępność. Także sami ciągle eksperymentujemy przy budowie kolejnych narzędzi nie tylko webowych, ale i na urządzenia mobilne, aby stawały się jak najbardziej dostępne, przyjazne dla użytkownika i użyteczne.


Wspieraja nas