27 czerwca, 2017 Kamil

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE RYBNICKIM

Miło nam poinformować, że projekt „Eksperci programowania w podregionie rybnickim” w którym Fundacja Media 3.0 partneruje Wyższej Szkole Humanitas otrzymał dofinansowanie  z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 

W ramach projektu od listopada będziemy prowadzić szkolenia z podstaw programowania dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z terenu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W ramach cyklu szkoleniowego nauczyciele będą pod okiem trenerów prowadzić również zajęcia dla uczniów swoich szkół. Więcej szczegółów już wkrótce.

Więcej o konkursie i ogólnopolską mapę inicjatyw w zakresie nauczania programowania dla nauczycieli i uczniów edukacji wczesnoszkolnej znajdziecie na stronie operatora konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-2/wyniki-naboru-w-dzialaniu-3-2-popc/

Wspieraja nas