Celem projektu Zielone Gliwice 3.0 jest stworzenie modelu monitorowania obszarów zielonych w Gliwicach, wypracowanie zasad współpracy lokalnych aktywistów i urzędników w zakresie kształtowania zieleni miejskiej oraz aktywizacja mieszkańców Gliwic w obszarze ekologii.

APLIKACJA

W ramach naszych działań stworzymy aplikację mobilną usprawniającą zarządzanie zasobami drzew oraz ich wizualizację. Aplikacja mobilna będzie umożliwiać inwentaryzację drzewostanu poprzez nanoszenie danych związanych z konkretnym drzewem m.in.: współrzędne geograficzne, gatunek, stan, wielkości. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji aplikacja na zdjęciu będzie automatycznie oznaczać gatunek drzewa oraz stan, pozycję (GPS). Zautomatyzowana analiza danych zapewni m.in. informacje o wartości pochłaniania CO2 czy wody deszczowej.

SPOŁECZNE ZBIERANIE DANYCH

Dane dotyczące drzew nanoszone będą przez aktywistów, uczniów oraz mieszkańców w ramach tzw. crowdsourcingu, czyli społecznego zbierania danych w terenie za pomocą stworzonej wcześniej aplikacji.

WSPÓŁPRACA URZĘDNIKÓW I AKTYWISTÓW

Trzonem projektu będzie powołana grupa robocza Zielone Gliwice, składająca się z przedstawicieli UM Gliwice, aktywistów, NGO, mieszkańców i ekspertów naukowych. Celem prac grupy będzie wypracowanie modelu współpracy zaangażowanych w „zieloną politykę” grup społecznych, zwłaszcza aktywistów i urzędników, których dotychczasowe kontakty nie miały żadnych ustalonych ram i standardów.

SPOŁECZNY OGRODNIK MIASTA

Aby usprawnić komunikację mieszkańców i aktywistów z władzami miasta powołamy Społecznego Ogrodnika Miasta Gliwice, który będzie odpowiedzialny za koordynowanie działań miejskich aktywistów, reprezentację interesów mieszkańców i organizacji pozarządowych przed Urzędem Miasta oraz prowadzenie stałego dialogu z urzędnikami.

ZIELONI LIDERZY

Aby wzmocnić kompetencje i oddziaływanie lokalnych aktywistów powołamy grupę 12 Zielonych Liderów, którzy będą aktywować lokalne społeczności i wspierać realizację projektu. W ramach rozwijania ich kompetencji i zwiększania motywacji będą mogli skorzystać z serii warsztatów z zakresu podstaw dendrologii, zrównoważonego rozwoju, projektowania terenów zielonych, ogrodnictwa, prawa w zakresie ochrony przyrody i zieleni miejskiej.

STANDARDY KSZTAŁTOWANIA ZIELENI MIEJSKIEJ

Dane zebrane za pomocą aplikacji będą stanowić założenia do opracowania „Standardów Kształtowania Zieleni Miejskiej”. Zebrane dane w oparciu o metody data science będą przede wszystkim opisywać rzeczywistość, na ich podstawie wyciągnięte zostaną logiczne wnioski. W ramach publikacji dot. Standardów kształtowania zieleni miejskiej przedstawimy rzetelny stan rzeczywisty i głosem ekspertów zaprezentujemy logiczne wnioski będące wynikiem analizy zastanych danych ilościowych.

 

Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Wysokość dofinansowania: 102 435,74 EUR
Termin realizacji projektu: 1.11.2021 – 30.09.2023

Wspieraja nas