Program Nowa Akademia prowadzony jest przez Fundację Media 3.0 i jest kontynuacją wcześniejszego programu apki.org.

Jaki jest nasz cel? Cóż, przeanalizowaliśmy setki godzin szkoleń i kursów, które mieliśmy okazję prowadzić zwłaszcza dla ludzi młodych, rozmawialiśmy też z wieloma uznanymi nauczycielami i nauczycielkami. Wydaje się nam, że poznaliśmy jasne i ciemne strony edukacji szkolnej. Naszym głównym celem jest przez wszystkim wprowadzenie nauczania projektowego zamiast suchego wykładania wiedzy. Prowadząc w Gliwicach media lab, wiemy doskonale, że nauka podczas realizacji konkretnych angażujących projektów jest najbardziej efektywna.

W przygotowywanie kursów zaangażowani byli najlepsi nauczyciele, dlatego nasze narzędzie może stanowić doskonałą innowację edukacyjną w szkole.

Nowa Akademia skierowana jest do uczniów szkół średnich oraz nauczycieli. Nauczyciel na platformie znajdzie wszystkie potrzebne informacje i narzędzia do przeprowadzenia innowacyjnej lekcji opartej o nowe technologie. Kurs jednocześnie przejść może uczeń indywidualnie, bez pomocy nauczyciela.
Każdy kurs dotyczy konkretnego zagadnienia, choć często łączy w sobie zagadnienia z kilku przedmiotów, dlatego może być przeprowadzony przez nauczycieli z różnych przedmiotów. Po zakończeniu kursu uczeń otrzymuje certyfikat. Certyfikat podpisany przez Fundację Media 3.0 oraz firmę HP otrzymuje także nauczyciel i szkoła.

nowaakademia.org – do zobaczenia na lekcji !!!

Wspieraja nas