otworzstrone

W ramach projektu Otwórzstrone prowadzimy działania uświadamiające jak ważną kwestią jest dostępność narzędzi internetowych. Obecnie przyjętym standardem regulującym zasady dostępności stron internetowych jest WCAG 2.0. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności zobowiązało podmioty realizujące zadania publiczne do dostosowania swoich serwisów internetowych do tego standardu w kategorii AA. W ramach naszej działalności dostosowujemy strony internetowe każdego podmiotu, który zdecyduje się poprawić swą dostępność. Także sami ciągle eksperymentujemy przy budowie kolejnych narzędzi nie tylko webowych, ale i na urządzenia mobilne, aby stawały się jak najbardziej dostępne, przyjazne dla użytkownika i użyteczne.


Wspieraja nas