27 grudnia, 2015 Kamil

OTWARTE I DOSTĘPNE SERWISY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

Zakończyliśmy cykl szkoleń z dostępności treści na stronach internetowych dla pracowników samorządowych z terenu Powiatu Koszalińskiego. Przez trzy dni szkoliliśmy z takich zagadnień jak WCAG 2.0 czy otwarte formaty danych.

Po kilku miesiącach pracy wdrożyliśmy standard WCAG 2.0 na serwisach internetowych prowadzonych przez instytucje z terenu Powiatu Koszalińskiego. Finałem naszych działań było przeszkolenie wybranych pracowników tych instytucji z redagowania treści tak, aby były jak najbardziej dostępne dla wszystkich użytkowników, a zwłaszcza tych z równymi niepełnosprawnościami.

Więcej o naszej działalności w zakresie wdrażania WCAG 2.0 znajdziecie na stronie http://www.otworzstrone.pl/

Wspieraja nas