Jastrzębie-Zdrój otwiera się na dialog w internecie

Wspólnie z urzędnikami z Jastrzębia-Zdroju stworzyliśmy platformę do konsultacji społecznych i przeszkoliliśmy urzędników z używania narzędzi ICT

Pomysł na stworzenie platformy konsultacji społecznych w Jastrzębiu-Zdrój padł od samych urzędników. O jej zaprojektowanie i zaprogramowanie poproszona naszą fundację. Od samego początku stwierdziliśmy, że w samo projektowanie serwisu chcemy zaangażować urzędników. Podczas spotkań urzędnicy analizowali swe potrzeby i je precyzowali. W ten sam sposób propozycje naszych rozwiązań były także analizowane. Dzięki temu, postanowiliśmy np. zastosować dostępne narzędzia ICT jak Google Drive, a dokładnie ankiety google. Dzięki temu, urzędnicy w łatwy sposób będą mogli zwizualizować efekty konsultacji. Oczywiście można było stworzyć zaawansowany system do tworzenia ankiet z wizualizacjami, jednak koszty jego budowy były niewspółmiernie wysokie.

Sama platforma napisana została w języku Ruby w frameworku Ruby on Rails. Urzędnicy z serwisu korzystają poprzez nasz autorski panel administracyjny. Aby zwiększyć siłę opiniowania projektów dodaliśmy możliwość logowania się przez facebook’a. Chcemy jednak dodać, że jest to tylko dodatkowa możliwość. Od samego początku staliśmy na stanowisku, iż korzystanie z jakichkolwiek zewnętrznych komercyjnych serwisów przez instytucje publiczne powinno się odbywać na zasadach wolnej konkurencji i biorąc pod uwagę równy dostęp do informacji publicznej. W tym przypadku stworzyliśmy główny system logowania dla wszystkich użytkowników, natomiast z uwagi na popularność serwisu facebook i charakter portalu konsultacje.jastrzebie.pl postanowiliśmy dać możliwość zalogowania się na serwis przez portal społecznościowy.

Jednocześnie urzędnikom udostępniliśmy nasze materiały edukacyjne związane z wykorzystywaniem ICT w promocji oraz komunikacji z mieszkańcem. Niebawem prowadzić będziemy także konkretne szkolenia z wizualizacji danych oraz wykorzystywania darmowych narzędzi ICT w komunikacji z mieszkańcami.

Tagged: , , ,

Comment (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *