March 27, 2015 admin

Wizualizacje danych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

30 urzędników MSZ wzięło udział w naszych szkoleniach z tworzenia wizualizacji. Na przełomie lutego i marca 2015 r. przeprowadziliśmy szkolenie w Polskim Instytucie Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego, pt. „Dane dla ludzi – jak w prosty sposób i wykorzystując bezpłatne narzędzia atrakcyjnie „sprzedać” odbiorcom dane za pomocą infografik i wizualizacji”.

Wzięło w nim udział 30 urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podczas części
teoretycznej podkreślaliśmy wagę wizualizacji w czasach nadmiaru danych cyfrowych oraz w jaki
sposób wizualizacje danych mogą okazać się przydatne w działaniach związanych z komunikacją
społeczną prowadzoną przez MSZ. Omawiając konkretne przykłady, pokazaliśmy, na co zwracać
szczególną uwagę podczas tworzenia wykresów oraz jak unikać częstych błędów. Część praktyczną
poświęciliśmy na prezentację funkcjonalności darmowych narzędzi do wizualizacji danych (Plot.ly, Infogr.am oraz Piktochart).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *